ايستگاه هواشناسی میزان بارندگی در دوازده ماهه سال   1401    (بر حسب میلی متر) 
متوسط استان 217.7
اردستان 118.9
اصفهان 188.8
چادگان 317.5
خوانسار 406.7
خور 62.7
داران 280.4
زرين‌شهر 240.1
سميرم 594.4
شرق اصفهان 113.1
شهرضا 207.8
فريدونشهر 501.7
كاشان 83.4
كبوترآباد 112
گلپايگان 236.1
مباركه 220.3
ميمه 168.1
نايين 70.7
نجف‌آباد 193.8
نطنز 150
ورزنه 86.5

1x 2x