شهر/ ايستگاه میانگین بيشينه میانگین کمينه ميانگين بالاترین بيشينه پایین‌ترین کمينه
اردستان 24.9 13.5 19.2 44.6 -15.2
اصفهان 23.6 9.3 16.4 43.0 -19.4
 شرق اصفهان 24.1 6.2 15.3 43.4 -21.0
 چادگان 19.7 4.3 12.0 37.3 -24.0
خوانسار 17.8 6.8 12.3 39.2 -21.0
خور 27.3 14.1 20.7 48.7 -14.4
داران 17.7 4.6 11.1 36.4 -24.6
زرین‌شهر 24.5 7.7 16.1 43.2 -16.0
سمیرم 18.1 7.5 12.8 35.5 -17.4
شهرضا 22.5 7.0 14.8 40.7 -20.8
فریدونشهر 16.3 4.8 10.5 34.8 -25.0
کاشان 26.2 12.3 19.2 48.0 -17.4
کبوترآباد 24.4 7.3 15.9 42.6 -18.4
گلپايگان 20.9 8.1 14.5 40.4 -20.6
مبارکه 24.2 7.3 15.8 42.3 -17.2
ميمه 20.2 4.5 12.4 38.0 -24.8
نايين 23.7 10.2 17.0 41.5 -19.2
نجف‌آباد 24.0 9.6 16.7 43.0 -12.2
نطنز 20.8 11.1 16.0 40.6 -17.4
ورزنه 25.4 9.0 17.2 43.3 -14.6

1x 2x