عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بهره بردار پیمانکار وضعیت مبلغ عملیات
قرارداد بیمه تکمیلی(درمان گروهی کارکنان) 1401-12-17 1402-12-29 اداره کل هواشناسی اصفهان بیمه ما در حال اجرا 0 مشاهده
قرارداد طراحی پورتال 1401-12-24 1403-01-31 اداره کل هواشناسی اصفهان دانش افروز نویان در حال اجرا 4,800,000,000 مشاهده
قرارداد ارتینگ ایستگاه های سطح استان اصفهان 1401-03-25 1401-04-15 اداره کل هواشناسی اصفهان شرکت نیرومند نوین فریدن خاتمه یافته 898,380,000 مشاهده
ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ 1401-03-10 1401-04-31 اداره کل هواشناسی اصفهان فیدار داده نگر ایرانیان خاتمه یافته 535,000,000 مشاهده
قرارداد آتش سوزی و حوادث اداره کل و ایستگاه های سطح استان 1401-10-08 1402-10-08 سازمان هواشناسی کشور بیمه ما در حال اجرا 50,924,800 مشاهده
بیمه عمر و حادثه کارکنان 1401-03-09 1402-03-09 اداره کل هواشناسی بیمه ما در حال اجرا 0 مشاهده
لینک SIP متصل به کد خدماتی 134 1401-12-16 1402-12-29 اداره کل هواشناسی اصفهان مخابرات مطقه اصفهان در حال اجرا 9,483,000,000 مشاهده
مشارکت در تولید و پخش برنامه 1401-07-14 1401-12-29 صدا و سیمای مرکز اصفهان صدا و سیمای مرکز اصفهان خاتمه یافته 0 مشاهده
1x 2x