اداره تحقیقات
برگزاری دوره آموزشی سرمازدگی توسط آقای دکتر مصطفوی

برگزاری دوره آموزشی سرمازدگی توسط آقای دکتر مصطفوی

دوشنبه 29 آبان 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

مبارزه با نابرابری برای آینده ای تاب آور

دوشنبه 17 مهر 1402
اداره تحقیقات
همایش ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی

همایش ملی سرمازدگی

دوشنبه 27 شهریور 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی حفاظت از لایه ازن

ترميم لايه ازن و كاهش تغييرات آب و هوايی

شنبه 18 شهریور 1402
اداره تحقیقات
شرکت در چهارمین نشست مشورتی شهراندیشان اصفهان

شرکت در چهارمین نشست مشورتی شهراندیشان اصفهان

یکشنبه 05 شهریور 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی محیط زیست

غلبه بر آلودگی پلاستیک

یکشنبه 01 مرداد 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی آب

شتاب در تغییر برای حل بحران آب

یکشنبه 01 مرداد 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی باد

بهره گیری از قدرت طبیعت

شنبه 31 تیر 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی اقیانوس ها

جز و مدها در حال تغییر هستند

شنبه 31 تیر 1402
اداره تحقیقات
روز جهانی زمین پاک

سرمایه گذاری در زمین

شنبه 31 تیر 1402
1x 2x