حضور کارکنان اداره هواشناسی چادگان در راهپیمایی روز 27 آبان ماه

حضور کارکنان اداره هواشناسی چادگان در راهپیمایی روز 27 آبان ماه

حضور وحید معینی نجف آبادی رئیس اداره هواشناسی چادگان در تجمع ۲۷ آبان مردم شهیدپرور چادگان در حمایت از ملت مظلوم غزه و محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی

captcha
1x 2x