جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان لنجان و کارگروه مشترک استان و شهرستان در فرمانداری این شهرستان انجام شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان لنجان و کارگروه مشترک استان و شهرستان در فرمانداری این شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان لنجان و کارگروه مشترک استان و شهرستان درخصوص اضطرار آلودگی هوا روز سه شنبه بیست و سوم آبان ماه با حضور حمیدرضا خورشیدی و مسئولان استان و شهرستان لنجان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

captcha
1x 2x