هشدار هواشناسي سطح زرد شماره 49 مورخ 30-08-1402

هشدار هواشناسي سطح زرد شماره 49 مورخ 30-08-1402

توصیف سامانه:  شرایط پایداری       

زمان شروع:پنجشنبه مورخ 2-9-1402

زمان پایان:  یکشنبه  مورخ 5-9-1402

نوع مخاطره: غبارآلودگی ، کاهش دید و کیفیت هوا ، افزایش غلظت آلاینده ها بویژه در نیمه اول روز ، بیشترین شدت افزایش غلظت آلایندها طی روز پنجشنبه مورخ 2/9/1402و یکشنبه 5/09/1402

منطقه اثر:  کلان شهر اصفهان و مناطق شهرک های صنعتی

اثر مخاطره: کاهش شعاع دید و کیفیت هوا ، بالارفتن عدد شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای عموم ، شرایط انباشت آلاینده های جوی

توصیه: عدم تردد غیر ضروری در سطح شهرها به ویژه افراد آسیب پذیر ، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت تردد خودروها در سطح شهرها و کنترل فعالیت واحد های صنعتی،

captcha
1x 2x