بيانيه سطح توافق خدماتمراجعين محترم؛

بدين وسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل هواشناسي اصفهان به آگاهی مراجعين محترم می رسد:

۱- اين تارنما مجهز به امكان ثبت و پيگيری درخواست ها و شكايات شما متقاضيان گرامی از طريق مراجعه به بخش پرسش و پاسخ و يا بخش تماس با ما يا براي ثبت شكايات از طريق سامانه ثبت شكايت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و۲۴ ساعت روز، دارا می باشد.

۲- حوزه پاسخگويي ميز خدمت براي اطلاع و راهنمايی مراجعين از خدمت هاي الكترونيكی و غيرالكترونيكی راه اندازي گرديده است. همچنين جهت ارتباط با وزير به قسمت (حوزه وزارتی) و ساير حوزه ها به صفحه ارتباط با مسئولان مراجعه فرماييد.

۳- به محض ثبت درخواست كد رهگيری و رمز براي درخواست كننده ايجاد می شود و از طريق رديابي نامه در دبيرخانه ميتوانند نسبت به پيگيري درخواست خود اقدام نمايند.

۴- اين تارنما در صورت برقرار بودن زيرساخت هاي لازم مخابراتي به صورت تمام وقت در دسترس مراجعين گرامي مي باشد. در صورت بروز هرگونه اشكال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

1x 2x