Englishنقشه پرتالصفحه اصلیایران
 
نشريات اطلاعیه ها معرفی ساختار و تشکیلات دستگاه ارتباط با ما درباره ما نظرسنجی پرسش و پاسخ
تاریخچه هواشناسی

 

تاريخچه هواشناسي استان اصفهان
 
اولين سنگ بناي هواشناسي در استان اصفهان درسال 1326 با عنوان بي سيم هوائي در كنسولگري انگليس با تنها يك پناهگاه و با مسئوليت آقاي هادي راستان گذاشته شد. سازمان هواشناسي كشور در آن موقع تابع اداره كل هواپيمائي و به‌نام هنگ هواشناسي ناميده مي‌شد. اولين دورة آموزش هواشناسي در سال 1326 در  مهرآباد تهران با تعدادي دانشجو برگزار گرديد و سال بعد دومين دورة آموزش هواشناسي در مهر1327 با تعداد حدود 30 دانشجو در تهران برگزار شد و پس از اين دوره بود كه در مراكز استان هاي مهم از جمله اصفهان تأسيس گرديد. سپس در سال 1327 اولين ايستگاه هواشناسی در زير برج فرودگاه قديم اصفهان (پايگاه بدر فعلي) راه اندازی شد. اين ايستگاه داراي موقعيت جغرافياييَ40 º51  طول شرقي و َ37 º32 عرض شمالي و ارتفاع 1590 متر از سطح دريا بود كه با كد بين المللي OIFF و شماره ايستگاه 40800 كار خود را آغاز كرد.  
 در اين زمان فعاليت هواشناسي شامل جمع آوري پارامترهاي جوي مربوط به ايستگاه زميني شامل جمع آوري پارامترهاي جوي مربوط به ايستگاه زميني سينوپتيك نظير دمای هوا، فشار، سمت و سرعت باد، بارندگی و میزان ابر مي‌شد. كم كم پايلت بالن هم به آن اضافه شد که داده های جو بالا را اندازه گیری می کرد. در سال 1335 اساسنامه هواشناسي توسط مجلس وقت تصويب و هواشناسي تابع وزارت راه و ترابري گرديد و هنگ هواشناسي به اداره كل هواشناسي تغيير نام يافت. همزمان با آن دورة هفتم آموزش هواشناسي توسط اداره كل هواشناسي وقت تشكيل گرديد. پس از آن گسترش ايستگاهها در اين دوران شروع شده از جمله در اصفهان به تدریج ايستگاه‌هاي اقليم شناسي پل كله، ورزنه، خوانسار و نيز ايستگاههاي بارانسنجي مباركه، مهاباد اردستان، ازوناوله، پيكان، جندق، چوپانان، كوهپايه، كرد عليا، گرمه، چاه ملك و يزدآباد كه راه اندازي و تجهيز شدند.
دومين متصدي هواشناسي اصفهان مرحوم اوسط فروهنده بود كه در سال 1340 با عنوان رئيس ايستگاه سينوپتيك اصفهان و مسئول امور مالي و اداري مسئوليت را به عهده گرفت و تا سال 1349 اين سمت را بعهده داشت. ایستگاه همدیدی کاشان در این دوران راه اندازی شد. در اين زمان ايستگاه جو بالا كه مجهز به راديو سوند و رادار بود در اصفهان راه اندازي شد. در اين دوران برخي پروژه هاي قبلي مربوط به تأسيس ايستگاههاي اقليم شناسي نجف آباد و نيز ايستگاههاي بارانسنجي آران، طاد، فلاورجان، كليشاد رُخ و مهيار راه اندازي شدند.
در سال 1349 سرپرست ايستگاه سينوپتيك معرفي گرديد و يك سال بعد يعني در سال 1350 ايستگاه هواشناسي از زير برج فرودگاه به محل جديد نقل مكان داده شد و همچنين دستگاه راديو سوند جهت راه اندازي ايستگاه جو بالا و رادار تعقیب کننده رادیوسوند نيز به‌كار گرفته شد. علاوه بر آن هواشناسي اصفهان بصورت منطقه اي تبديل و شامل استان های يزد و چهارمحال و بختياري و با مرکزیت استان اصفهان نيز گرديد. در اين دوران ايستگاههاي بارانسنجي زواره و انارك عملياتي شده، همچنين ايستگاه اقليم شناسي دامنه (فريدن) و ايستگاههاي بارانسنجي خميني شهر، انارك و خورزوق تأسيس گرديد.
در سال 1353 اداره كل هواشناسي وقت تابع وزارت جنگ و نام اداره كل به سازمان هواشناسي كشور تغيير نام يافت. اولين حكم مديريت هواشناسي اصفهان صادر شد، كلاً در اين دوران ايستگاه همدیدی فرودگاهی شرق اصفهان و ایستگاههاي اقليم شناسي چادگان، سينگرد فريدن، باديجان فريدن، فريدونشهر، بادرود نطنز و ايستگاههاي بارانسنجي رزوه، سواران و كلبعلي، ابيانه و ايستگاههاي بارانسنجي اسفنداران، امين آباد و زرين شهر راه اندازي شد.
در سال 1357 آقای عبدالعلي نوربخش سرپرست هواشناسي منطقه مركزي شد و تا اواسط سال 1359 اين سمت را عهده دار شد. در آبانماه 1359 مرحوم غلامرضا سامانيان بعنوان مدير هواشناسي منطقه مركزي تعيين و مشغول بكار گرديد. در اين زمان وضعيت پيش بيني و خدمات هوانوردي استان فعال تر شده و نقشه هاي پيش بيني در استان ترسيم شد. ايستگاه سينوپتيك فرودگاه جديد و تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد پايه ريزي گرديد. ايستگاههاي اقليم شناسي پالايشگاه اصفهان، بلان (نائين) و نيز ايستگاه بارانسنجي فرخي در استان اصفهان راه اندازي گرديد. از اين زمان يعني اواخر سال 1360 آقاي عليمحمد نوريان به رياست سازمان هواشناسي كشور منصوب گرديد. در اين زمان طرح استاندارد كردن ايستگاه‌ها مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. در اول مهر 1363 سرپرست مدير هواشناسی منطقه مركزي تعيين شد. در اين زمان سياست سازمان بر اجراي طرح استاندارد كردن ايستگاه‌ها قرار داشت و بنابراين به تكميل و تجهيز ايستگاه‌ها بر مبناي استاندارد مطرح شده در طرح كوانتا پرداختند. ايستگاه كبوتر آباد و فرودگاه جديد تكميل و تجهيز شد.
ايستگاه همدیدی خوروبيابانك تأسيس و تجهيز گرديد. ايستگاههاي اقليم شناسي قلعه سرخ فريدن، ميمه، تيكن(گلپايگان) و هوانيروز و بارانسنجي حنا تأسيس گرديد. از اين زمان به بعد بود كه ايستگاههاي منطقه كم كم به تلكس مجهز شدند. در اول ارديبهشت سال 1366 مدير جدید هواشناسي  منطقه مرکزی می‌شود. ايستگاههاي اردستان، نائين، داران و گلپايگان از اقليم شناسي به همدیدی تبديل و تجهيز شدند. زمين نسبتاً وسيعي حدود 40000 متر مربع براي ايستگاه ازون سنجي در منطقه جنوبی اصفهان (مرق)گرفته و حصاركشي گرديد. تعدادي از ايستگاه‌هاي قبلي بازسازي و تعمير شده و ايستگاه‌هاي اقليم شناسي شهيد حمزوي حناء، همگين و شهيد فزوه و ايستگاه‌هاي بارانسنجي هرند و حنا تأسيس شدند.
 در سال 1369 در هواشناسی اصفهان آموزشگاه شماره 3 هواشناسي تأسیس و اولين دوره آموزشي دانشجويان رده 4 هواشناسي در اين استان برگزار و در نتيجه 40 نفر دانشجوي هواشناسي تربيت  گردیدند. كل پرسنل هواشناسی منطقه در اين دوران 69 نفر بودند كه از اين تعداد 2 نفر دكترا، 3 نفر فوق ليسانس، 9 نفر ليسانس، 7 نفر فوق ديپلم و بقيه ديپلم به پائين بودند. در آذر ماه 1370 مدير جدید هواشناسي منطقه مركزي منصوب گرديد. در اين زمان تعمير، مرمت، بازسازي یا تجهيز ايستگاه‌هاي نائين، نطنز، كاشان، گلپايگان، كبوترآباد، خوروبيابانك، داران، شرق اصفهان، اردستان و شهرضا انجام گرفته و پروژه ساخت ايستگاه مركز تحقيقات ازون سنجي و شيمي جو، آغاز و تكميل مي‌گردد. همزمان با شروع دوران جدید رایانه ها و ورود PC های جدید به کشور، در اوایل 70 هواشناسی به سه دستگاه رایانه مجهز شد. و انجام اولین پروژه های پژوهشی برای کاربران در این زمان شروع شد. در این سال به‌ناگاه مدیریت وقت پايگاه هوائي بدر، هواشناسي استان را وادار به ترك فرودگاه مي نمايد ولي بعلت اينكه ترك قديمي ترين ايستگاه سينوپتيك اصفهان باعث به‌هم خوردن وضعيت آماري مي گرديد از طرف هواشناسي مقاومت شد و در اين خصوص مكاتبات زيادي نيز انجام گرفت كه مؤثر واقع نشد. در نهایت در سال 1373 اين اداره از محل فرودگاه جمع آوري و كاملاً به محل جديد در ايستگاه ازونسنجي واقع در 15 كيلومتري جاده اصفهان- شيراز منتقل گرديد و بخشی هم به ساختمانی واقع در ابتدای خیابان احمدآباد منتقل شد. ضمناً انجام عمليات ساختمان مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي هم در اين زمان شروع شد. از ساير فعاليت هاي گسترشي مي توان از موارد زير نام برد: ايستگاه اقليم شناسي سد زاينده رود، ايستگاه‌هاي بارانسنجي دهاقان، اسفرجان، ويست، اسلام آباد پيشكوه، قلعه سرخ، اسلام آباد شاطور، براآن شمالي، براآن جنوبي، اصفهانك، بوئين مياندشت، طالخونچه، بازياب، قمبوان و فراموشجان تأسيس گرديدند.
در اين زمان به نقش هواشناسي در كشاورزي استان اهميت بيشتري داده شد و انجام پيش بيني هاي ميان مدت براي كشاورزي و نيز جلسات ديسكاشن كشاورزي با شرکت کارشناسان هواشناسی و اداره کشاورزی استان برگزار گرديد. همچنين برگزاري جلسات شوراي تات نيز در اين زمان شروع شد.
فعاليت هاي آموزشي در اين زمان عبارت بودند از:
آموزش پرسنل كشاورزي در سازمان كشاورزي
آموزش اپراتوري كامپيوتر به كاركنان و كارشناسان جهت راه اندازي و تجهيز سايت كامپيوتري
برگزاري دوره هاي آموزش هواشناسي و علوم جو در قالب رده هاي مختلف هواشناسي  
برگزاري دوره هاي هواشناسي و تربيت حدود 32 ديده بان
در اين زمان طرح استاني شدن اعتبارات استان مطرح و طرح‌هايي نيز جهت بهتر شدن وضعيت استان مطرح گرديد كه مورد بررسي قرار گرفت. 
در شهريور 1373 آقاي دكتر حسن خالقي زواره بسمت مدير كل هواشناسي استان منصوب گرديد و ادارة هواشناسي منطقه مركزي به اداره كل تبديل شد و نيز طرح استاني شدن هواشناسي و تمركز زدائي اجرا گرديد. در اين زمان طرح مديريت هدفدار شدن رياست سازمان مطرح شده بود كه در اين استان پياده شد. با توجه به درگيري هواشناسي و پايگاه بدر و اخراج از پايگاه بدر؛ هواشناسی به محل ازون سنجي انتقال يافت. گسترش ساختماني در اين زمان شامل موارد زير بود: محوطه سازي ايستگاه ازون سنجي و ايستگاههاي نائين، شهرضا، گلپايگان و نطنز كه همزمان با آن عمليات ساختماني هواشناسي كاربردي نيز انجام گرديد. براي زمين ايستگاههاي نطنز، كاشان (ايستگاه جديد) و سميرم پيگيري هائي انجام گرفت و زمين كاشان نيز تحويل شد. ايستگاه اقليم شناسي زرين شهر نيز تأسيس گرديد. در این زمان طرح بازسازی داده ها از طرف سازمان مطرح و کلیه داده ها و اسناد و دفاتر استانی از طرف سازمان به اصفهان منتقل گردید.
 شروع اندازه گيري هاي ازون جوي در سال 1373 انجام گرفت. ايستگاه ازونسنجی از سال 1373 با نصب دستگاه ازون سنج اسپكتروفتومتر دابسون شماره‌ی 109 رسماً كار خود را آغاز نمود و ايستگاه اصفهان 336 امین ايستگاه اندازه گيری ازون کلی (ازون استراتوسفری و تروپوسفری) در جهان است.
در اين زمان موضوع كاهش بلاياي طبيعي در سطح كشور مطرح شد و اداره كل هواشناسي استان اصفهان به عنوان مسئول كميته فرعي طوفان و بلاياي جوي و اقليمي در سطح استان انتخاب گرديد. جلسات كميته مربوطه در اين اداره كل برقرار شد و در اين رابطه نيز چند پيش طرح از طرف هواشناسي مطرح گرديد. از موارد مهم در اين زمان جايگزيني و نصب دستگاه ديجي کورا در جو بالاي استان بود. همچنين PC-Telex، جايگزين تلكس هاي قديمي گرديد. ضمناً انجام پروژه های پژوهشی توسط کارشناسان هواشناسی برای سایر کاربران در این زمان توسعه یافت.
در ارديبهشت 1375 آقاي اسدا.. انتظاري مجدداً بعنوان مدير كل هواشناسي استان منصوب و تا آبان ماه 1377 در اين سمت ماند. در اين زمان گروه‌هاي پژوهشي نه‌گانه در سطح سازمان شكل گرفته كه از جمله شوراي پژوهشي شيمي جو، ازون و آلودگي هوا بود كه مركز و دبیرخانه‌ی آن در استان اصفهان تعيين شد و جلسات پژوهشي آن مرتباً برقرار گرديد. در این زمان دستگاه اسپکترومتر بروور جایگزین دستگاه دابسون گردید و دستگاه دابسون به ژئوفیزیک دانشگاه تهران منتقل شد. این دستگاه غلظت کلی گازهای دی اکسید نیتروژن (ازت)، دی اکسید گوگرد و تابش فرابنفش و نیز عمق اپتیکی هواویزهای دریافتی در سطح زمین را نیز اندازه گیری می نماید. از کمی قبل اندازه گيري ازون در يك برش قائم جو ( VerticalOzone ) با استفاده از بالن ودستگاه متصل به آن به نام ازون سوند ماهانه انجام گرفت.
در اين زمان طرح اطلس بلاياي طبيعي استان و نيز طرح مطالعاتي توسعه‌ی ايستگاههاي اصلي هواشناسي انجام گرفت. به‌علت آشنايي بيشتر مردم با هواشناسي خدمات پيش بيني و آماري نيز گسترش بيشتري يافت. از لحاظ مخابراتي نيز هواشناسي استان به سيستم Vsat مجهز گرديد. همچنين طرح تأسيس ايستگاه‌هاي همدید؛ ميمه، مورچه خورت، سميرم و اقليم شناسي فريدونشهر و ايستگاه تحقيقاتي نجف آباد شروع شد.
دوره هشتم آموزش رده 3 پيوسته هواشناسي در اين مركز با تعداد 26 دانشجو در مهر 1376 شروع شد. در آبانماه 1377 شمسي آقاي دكتر محمدباقربهيار به سمت مديركل هواشناسي استان اصفهان منصوب و مشغول به‌كار گرديد. در این زمان طرح گروه‌هاي مختلف پژوهشي در3 بخش هواشناسی فيزيکی، هواشناسي كشاورزي و گروه شيمي جو، ازون و آلودگي هوا از طرف ریاست سازمان مطرح و در اصفهان این گروه‌ها ايجاد شدند. سنگ بنای مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی گذاشته شد.
طرح توسعه و تكميل شبكه ايستگاههاي بارانسنجي در سطح استان در قالب کارگروه بلايای جوی و اقليمی انجام شد. تعداد کل ایستگاه‌ها در استان به 21 ايستگاه همدیدی، 20 ايستگاه اقليم شناسي، 134 ايستگاه بارانسنجي، 2 ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي، دو ايستگاه خودكار هواشناسي، يك ايستگاه اندازه گيري ازون و جو بالا بالغ گردید. تهيه بانك اطلاعات هواشناسي، راه اندازي شبكه سوئيچينگ استاني و سایر پروژه‌های توسعه ای و پژوهشی گسترش یافت.
همگام با توسعه رایانه ها در کشور، این توسعه در هواشناسی استان نیز انجام گرفت و بیشتر بخش‌هاي تحقيقاتي، فنی  و اداري و برخی ايستگاه‌هاي همدیدی به سيستم كامپيوتري مجهز شدند. تهيه نشريات علمي و كاربردي كردن جلسات هواشناسي كشاورزي، برپايي غرفه هاي هواشناسي در نمايشگاه‌هاي مختلف استاني، راه اندازي سيستم هواگو (شماره تلفن 134) و حضور فعال در سومين كنفرانس های منطقه ای و ملی توسط کارشناسان هواشناسی، برپايی کارگاه سيستم ديدبانی اقليمی جهانی(GCOS) در این استان، انجام گرفت.
درتيرماه 1384 شمسی آقای دکتر مهدی صالحی به سمت مدير کل هواشناسی استان اصفهان منصوب و مشغول بکار نمود. احداث یا تکمیل ايستگاههای هواشناسی آران – بيدگل ، تيران، چوپانان و ورزنه، احداث هواشناسی فرودگاهی اصفهان، تجهيز ايستگاه  ازون سنجی و جو بالای اصفهان به سيستم Wireless و V-Satو تجهيز ايستگاه فرودگاهی و اداره کل به سيستم مخابراتی V-Sat. در این زمان انجام گرفت.
در سال 1386 آقای غلامعلی راستگو به سمت مدیریت هواشناسی استان منصوب و مشغول به کار شد. در این زمان ایستگاه‌های برزوک و مبارکه تأسیس و تکمیل شد. مرکز داده و اجرای مدل های عددی پایه گذاری شد. سایت و پورتال هواشناسی استان راه اندازی شد. ارتقای تجهیزات کامپیوتری و تجهیزات مخابراتی و خریداری و نصب سرورها در این زمان صورت گرفت. تعدادی تجهیزات برای ایستگاه‌های خودکار خریداری شد. همچنین ساختمان اداره کل بازسازی شد.
در سال 1387 آقای محمدرضا زارع موقتاً به سمت سرپرست هواشناسی اصفهان منصوب و در سال 1388 آقای مهرداد قطره سامانی به عنوان مدیر کل  اداره کل هواشناسی به مدیریت هواشناسی استان منصوب و مشغول به کار گردیدند. در این زمان طرح راه اندازی و نصب ایستگاههای خودکار توسعه و راه اندازی شد. مرکز پیش بینی تقویت، سیستم کلاستر و مرکز داده های هواشناسی (datacenter) تکمیل گردید. سایت و پورتال هواشناسی و مرکز خدمات عامه تقویت شد. کمیته های مختلف اداری و پژوهشی فعال شدند و نشریات علمی به ترتیب منظم تری انتشار یافت. از طرف سازمان طرح نظام پیشنهادات مطرح شد که پیشنهادات زیادی از طرف این استان به سازمان ارسال گردید. از آذر ماه 1390 با حکم معاون وزیر و ریاست سازمان هواشناسی کشور آقای مهدی صالحی سیچانی به عنوان مدیر کل جدید منصوب شدند.
 
 
 
 
 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.92 تعداد کل امتیازها:12
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۳ يکشنبه ۴ آبان
/
ستاد اقامه نماز
//
/
نظام پیشنهادات و تحول
//
/
پیش بینی روزانه
//
/
طرح تهک
//
بازدید کنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 63
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 544
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 6080659
تعداد کاربران بر خط 10
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
/
سایت رهبری
//
/
ریاست جمهوری
//
/
سایت سامد
//
/
سایت پرتال مردم
//
ورود اعضا
شناسه کاربري  
کلمه رمز  
تغییر کد امنیتی
کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

پیگیری پیام
برای پی گیری پیام خود ، کدرهگیری خود را وارد کنید

   
Powered by DorsaPortal